• Trang chủ
  • Thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thế giới
0_Top-100-bie-u-tuo-ng-quo-c-gia-tren-the-gio-i-2(1).jpg

[Top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2019 )-P.05] Biểu tượng Wolfgang Amadeus Mozart, Áo

04-07-2019

(#KỷLục-VietKings) Wolfgang Amadeus Mozart tên đầy đủ Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (27/1/1756 – 5/12/1791)là nhà soạn nhạc người Áo. Ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng, và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 20 trang (197 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ