• Trang chủ
  • Thăm dò mặt trời - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thăm dò mặt trời
0_dfgyuh.jpg

Trung Quốc lên kế hoạch phóng tàu thăm dò Mặt Trời vào năm 2022

23-01-2021

(worldmark.world) Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc lên kế hoạch phóng một tàu thăm dò Mặt trời vào năm 2022 trong sứ mệnh kéo dài ít nhất 4 năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ