• Trang chủ
  • Thương hiệu thời trang - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thương hiệu thời trang
0_A-w-zara.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty bán lẻ thời trang Zara (24/05/1945 – 24/05/2020)

23-05-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Zara là một trong những thương hiệu bán lẻ thời trang thành công nhất thế giới - nếu không muốn nói là thành công nhất. Zara khao khát tạo ra niềm đam mê đối với thời trang trải rộng trên các nền văn hóa và nhóm tuổi khác nhau.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ