• Trang chủ
  • Thạch cao - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thạch cao
0_lon-albarracin.jpg

[WORLDKINGS] Những địa điểm độc đáo trên thế giới (P.78) – Albarracín (Tây Ban Nha) : Thị trấn với những ngôi nhà thạch cao màu hồng

03-10-2020

(kyluc.vn - WorldKings.org) Albarracín là một nơi độc đáo. Đi dạo trong thị trấn, tản bộ dọc theo bức tường thành, và bước vào các di tích của nó giống như du hành đến thời Trung cổ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ