• Trang chủ
  • Thạch học nhân sinh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thạch học nhân sinh
0_trung-tam-thach-hoc-nhan-sinh.jpg

Sẽ có Trung tâm Thạch học nhân sinh đầu tiên tại Việt Nam

09-10-2019

Từ những nghiên cứu khoa học chuyên sâu được trình bày tại hội thảo, các nhà khoa học đầu ngành về địa chất, khoáng học, thạch học, ngọc học, triết học,… đã thống nhất hình thành một phân ngành nghiên cứu tổng hợp chuyên sâu mới, đó là “Thạch học nhân sinh”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ