• Trang chủ
  • Thất nghiệp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thất nghiệp
0_kyluc-vn_Vo-Thi-Minh-An_giam-doc-nhan-su-tre-tuoi.JPG

Võ Thị Minh An - Nữ Giám đốc nhân sự trẻ nhất tại thị trường Việt Nam

25-03-2018

Võ Thị Minh An 29 tuổi - nữ Giám đốc nhân sự trẻ nhất tại Việt Nam, từng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhắc tên tới 2 lần trong bài diễn văn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ