• Trang chủ
  • Thẻ tiêm chủng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thẻ tiêm chủng
0_worldnewss.jpg

Apple lập kế hoạch đưa thẻ tiêm chủng vaccine lên ứng dụng Wallet

27-09-2021

(kyluc.vn - uskings.us) Apple sẽ sớm tung ra thẻ tiêm chủng COVID trong ứng dụng Wallet của mình, cho phép mọi người chứng minh bằng chứng đã tiêm phòng thông qua iPhone và Đồng hồ Apple của họ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ