• Trang chủ
  • Thể hình - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thể hình
0_104e.PNG

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Úc (AURI) – P29 - Quadrant Private Equity (Úc): Nhà điều hành trung tâm thể hình lớn nhất châu Úc tính theo số lượng thương hiệu mua lại

10-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Quadrant Private Equity, Úc là nhà điều hành trung tâm thể hình lớn nhất châu Úc tính theo số lượng thương hiệu mua lại.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ