• Trang chủ
  • Thị trường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thị trường
0_xuat_khau_tom_1.jpg

Việt Nam vẫn là thị trường cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật Bản trong nửa đầu năm 2020

24-08-2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ cấu thị trường cung cấp tôm cho Nhật Bản có thay đổi khi tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ tăng, trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ các thị trường lớn khác giảm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 20 trang (195 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ