• Trang chủ
  • Thị trường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thị trường
0_w620h405f1c1-files-articles-2016-1097446-trang-10.jpg

Cà phê Việt: Mất mùa, chưa được giá

30-05-2016

Năm 2016, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể giảm 25%, xuống mức thấp nhất trong mười năm trở lại đây, với khoảng 1 triệu tấn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 19 của 19 trang (190 bài)Đầu<...16171819
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ