• Trang chủ
  • Thị trường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thị trường
0_hinh2_pxjp.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.298] K Pepper – Sản phẩm tiêu sấy lạnh đầu tiên tại Việt Nam

10-12-2019

(Kỷ lục - VietKings) Tháng 11/2019, Phúc Sinh Group vừa ra mắt sản phẩm tiêu sấy lạnh do công ty nghiên cứu và sản xuất thành công. Tiêu sấy lạnh là công nghệ mới lần đầu tiên và duy nhất do Phúc Sinh cung cấp trên thị trường thế giới lẫn Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 19 trang (184 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ