• Trang chủ
  • Thị trường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thị trường
46275_22n.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.69] - Macquarie Group (Úc): Công ty quản lý tài sản cơ sở hạ tầng lớn nhất thế giới

04-02-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Macquarie Group, Úc là công ty quản lý tài sản cơ sở hạ tầng lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 20 trang (198 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ