• Trang chủ
  • Thủy quái - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thủy quái
0_rong-bien-kyluc-vn.jpg

Bắt được 'thủy quái' như rồng biển ở Nga

25-05-2019

Người dân địa phương gọi hai con cá quái dị là 'rồng biển' và khuyên không nên ăn nó.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ