• Trang chủ
  • Thừa thiên – huế - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thừa thiên – huế
45365_openheritage_llzt.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.277] Lăng Tự Đức (Thừa Thiên – Huế): Di tích đầu tiên của Việt Nam được Google số hóa 3D

20-11-2019

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 18.4 vừa qua, Google Arts and Culture sẽ trưng bày 30 di tích mới từ 13 quốc gia, trong đó có Lăng Tự Đức Việt Nam. Lăng Tự Đức của Việt Nam lần đầu tiên nằm trong danh sách các di tích nổi tiếng được Google trưng bày giới thiệu tới toàn thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ