• Trang chủ
  • Thanh kiếm 700 năm tuổi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thanh kiếm 700 năm tuổi
0_sdasd.png

Điểm tin kỷ lục: Thanh kiếm 700 năm tuổi cắm vào tảng đá dưới đáy hồ

26-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Các nhà khảo cổ xác định thanh kiếm thời Trung Cổ, cố gắng tìm hiểu tại sao nó cắm được vào tảng đá dưới nước và vì mục đích gì.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ