• Trang chủ
  • Thanh toán điện tử - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thanh toán điện tử
0_worldnews-28-05.jpg

Apple bắt tay chuyên gia tiền mã hóa, xây dựng nền tảng thanh toán mới

28-05-2021

(worldmark.world) Công ty đang tuyển nhân sự phát triển kinh doanh tập trung vào các nền tảng "thanh toán thay thế" như ví điện tử, tiền mã hóa, tìm kiếm các mối quan hệ đối tác cho những dịch vụ tài chính của họ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ