• Trang chủ
  • The duge beipanjiang bridge - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > The duge beipanjiang bridge
0_1911k.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Á (P.23) - Đề Xuất Kỷ Lục - Duge Bridge (Trung Quốc): Cầu nằm ở độ cao cao nhất thế giới

19-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Duge Bridge ở Trung Quốc là cây cầu nằm ở độ cao cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ