• Trang chủ
  • The duge beipanjiang bridge - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > The duge beipanjiang bridge
0_1911k.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Á (P.23) - Đề Xuất Kỷ Lục - Duge Bridge (Trung Quốc): Cầu cao nhất thế giới

19-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Duge Bridge ở Trung Quốc là cây cầu cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ