• Trang chủ
  • The great barrier - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > The great barrier
0_great-2.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Úc (P.2) - Đề Xuất Kỷ Lục - The Great Barrier (Úc): Rạn san hô lớn nhất thế giới

19-10-2019

(Kyluc.vn - WorldKings.org) The Great Barrier là hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ