• Trang chủ
  • The story of vietkings - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > The story of vietkings
43892_anh-1-dct.jpg

[THE STORY OF VIETKINGS] - Kỷ lục gia Châu Á Đinh Công Tường – người "kể chuyện" lịch sử bằng cổ vật nghìn năm

14-08-2019

[THE STORY OF VIETKINGS] - Không chỉ là những món đồ in dấu thời gian, cổ vật mang đậm trong mình hơi thở văn hóa và lịch sử của một đất nước. Đó là những chứng nhân chân thực nhất cho nghệ thuật của các nền văn minh đã từng tồn tại. Nhà sưu tập, đồng thời cũng là Kỷ lục gia Việt Nam, Đông Dương và Châu Á trong lĩnh vực sưu tầm gốm sứ Đinh Công Tường vô cùng tâm đắc với quan điểm ấy. Ngược Nam chí Bắc, ông đã đem về cho bộ sưu tập của mình hơn một trăm nghìn cổ vật các loại với những giá trị văn hóa từ hàng nghìn năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ