• Trang chủ
  • The sun ở baltimore - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > The sun ở baltimore
0_Hoe-s_six-cylinder_press.png

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 24.07.2018 - Kỷ niệm 171 năm Richard March Hoe phát minh ra máy in báo năm 1847

23-07-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Richard March Hoe là một nhà phát minh người Mỹ từ thành phố New York, người đã thiết kế ra máy in quay và các phát minh cải tiến liên quan.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ