• Trang chủ
  • Thomas frith - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thomas frith
0_Thomas-Frith-3387136b-2656-1576053160.jpg

Thần đồng từng bị chẩn đoán mắc hội chứng down

19-12-2019

Thomas Frith, 16 tuổi, IQ 162 từng bị chẩn đoán mắc hội chứng down khi 20 tuần tuổi, bác sĩ khuyên mẹ em phá thai.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ