• Trang chủ
  • Three musicians - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Three musicians
0_three-musicians-1600x1200.JPG

(Worldkings.Art) Top 100 tác phẩm nghệ thuật kinh điển thế giới (P.72) - Bức tranh Three Musicians (Ba người nghệ sĩ) của họa sĩ Pablo Picasso, Tây Ban Nha.

18-01-2019

(Worldkings.org - kyluc.vn) - Three Musicians là tiêu đề của hai bức tranh ghép và tranh sơn dầu của nghệ sĩ Tây Ban Nha Pablo Picasso.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ