• Trang chủ
  • Thuốc pymepharco - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thuốc pymepharco
0_top-san-pham-duoc-noi-tieng-pymepharco.jpg

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 31: Sản phẩm thuốc của PYMEPHARCO

13-12-2018

(BESTVIETNAM - VIETKINGS) Từ 16 sản phẩm đầu tiên, đến nay PYMEPHARCO đã cung ứng cho thị trường hơn 350 sản phẩm, trong đó có những mặt hàng chất lượng vượt trội, có thể thay thế các sản phẩm ngoại nhập.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ