• Trang chủ
  • Thu hoạch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thu hoạch
0_may-2.jpg

Điểm tin Kỷ lục: New Holland CR10.90 - Cỗ máy thu hoạch nông sản năng suất nhất thế giới

06-06-2020

(Kỷ lục - VietKings) New Holland CR10.90 thực sự chỉ dành cho những cánh đồng khổng lồ để chứng kiến năng lực thu hoạch đáng kinh ngạc của cỗ máy này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ