• Trang chủ
  • Tiên nguyễn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tiên nguyễn
0_Jonathan-hanh-nguyen.jpg

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tôi đưa con về vì tin bác sĩ Việt Nam'

20-03-2020

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói đã quyết định đúng đắn khi đưa con gái về nước chữa bệnh, và kêu gọi doanh nhân góp sức chống đại dịch.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ