• Trang chủ
  • Tiêu thụ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tiêu thụ
0_lua-mi.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Nước đầu tiên trên thế giới cấp phép sản xuất và tiêu thụ lúa mì biến đổi gen

14-10-2020

Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp Argentina tuyên bố nước này là quốc gia đầu tiên cho phép trồng và tiêu thụ lúa mì biến đổi gen.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ