• Trang chủ
  • Tiêu thụ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tiêu thụ
0_dh-cuu-long.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.152] Đại học Cửu Long (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long): Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam có nhà máy điện mặt lượng mặt trời

20-08-2019

(Kỷ lục - VietKings) Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại Đại Học Cửu Long ở tỉnh Vĩnh Long có vốn 1,5 triệu USD do một doanh nghiệp ngành điện của Hàn Quốc đầu tư trong khu thực hành và thí nghiệm của nhà trường. Đây là nhà máy điện năng lượng mặt trời đầu tiên và có công suất lớn nhất trong các trường đại học ở Việt Nam được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ