• Trang chủ
  • Tiến sĩ thang văn phúc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tiến sĩ thang văn phúc
0_chia-buon.png

TIN BUỒN: Thân mẫu Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam qua đời

27-07-2020

(Kỷ lục) Ban lãnh đạo TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trân trọng thông báo đến cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ