• Trang chủ
  • Tiếng sét - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tiếng sét
0_1474104774-147408158329074-anh2.jpg

Kinh hãi với những kỷ lục về sét

18-09-2016

Các nhà khí tượng học đã tiết lộ những kỷ lục đáng sợ nhất về sét mà họ ghi nhận được.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ