• Trang chủ
  • Tiền cổ hiệu khoan vĩnh thông bảo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tiền cổ hiệu khoan vĩnh thông bảo
0_kyluc-vn_tien-xu-co_nhat-ban_Ha-Tinh.jpg

Lần đầu tiên phát hiện bộ sưu tập tiền xu cổ Nhật Bản tại Hà Tĩnh

13-03-2018

Việc phát hiện này có thể cho thấy, mối quan hệ giao thương, buôn bán của các triều đại phong kiến Việt Nam trên đất Hà Tĩnh với các vùng miền trong cả nước và nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc…

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ