• Trang chủ
  • Tia x - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tia x
45725_1712z6.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Âu (P.45) - Đề Xuất Kỷ Lục - Wilhelm Conrad Röntgen (Đức): Người đầu tiên khám phá ra tia X và cũng là người Châu Âu đầu tiên đoạt giải Nobel Vật Lý

18-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Wilhelm Conrad Röntgen, Đức là người đầu tiên khám phá ra tia X cũng là người Châu Âu đầu tiên đoạt giải Nobel Vật Lý.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ