• Trang chủ
  • Toán soroban - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Toán soroban
0_big-brain-soroban-ky-luc-7.jpg

Phần mềm BigBrain Soroban do các Kỷ lục gia về siêu trí nhớ thực hiện xác lập Kỷ lục Việt Nam

02-10-2021

(KỶ LỤC – VIETKINGS) BigBrain Soroban, một phần mềm ứng dụng đào tạo tính toán nhanh trên thiết bị di động có đầy đủ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với giao diện hoạt hình do các Kỷ lục gia về siêu trí nhớ thực hiện vừa chính thức được xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ