• Trang chủ
  • To nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > To nhất
0_160510_Creator-of-worlds-largest-Rubiks-cube-solve.jpg

Điểm tin kỷ lục: Cận cảnh thiết kế chiếc rubik to nhất thế giới

28-11-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Chiếc rubik to nhất thế giới này, có kích thước cạnh là 2,03m, phá vỡ chính kỷ lục Guiness “Rubik to nhất thế giới” vào năm 2017 với kích thước 1,73m.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ