• Trang chủ
  • To nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > To nhất
0_2000-12310710.png

Điểm tin kỷ lục: Phát hiện hoá thạch rùa tiền sử to nhất thế giới ở Colombia

14-02-2020

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Các nhà khoa học Colombia mới khai quật được hóa thạch của một trong những loài rùa lớn nhất từng sống trên Trái Đất.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ