• Trang chủ
  • Top 10 loài chim đẹp nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Top 10 loài chim đẹp nhất thế giới
0_chim-cong.jpg

Top 10 loài chim đẹp nhất thế giới

27-07-2017

10 Loài chim đẹp nhất thế giới ? Vâng, câu hỏi này có vẻ rất đơn giản. Nhưng không ai có thể trả lời một cách nhanh chóng. Bởi vì, phần lớn các loài chim trên thế giới này là đẹp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ