• Trang chủ
  • Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – số 14 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – số 14
0_kyluc-vn_Top-100-Doanh-nhan-thanh-dat-khong-bang-c.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 14: Carl Lindner, nhà sáng lập chuỗi cửa hàng United Dairy Farmers (UDF)

11-07-2018

(Kỷ lục - VietKings)Tỷ phú đầu tư Lindner đã quản lý các tập đoàn với gần 70.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ