• Trang chủ
  • Top 100 viện nghiên cứu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Top 100 viện nghiên cứu
0_kyluc-vn_VietKings_-Top-100-Vien-Nghien-cuu-Khoa-h(3).jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.69 Viện Pasteur, Paris, Pháp

10-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Pasteur (Institut Pasteur) là một cơ sở phi lợi nhuận tư nhân Pháp dành riêng cho các nghiên cứu về sinh học, vi sinh vật, dịch bệnh và vắc xin.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 20 trang (191 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ