• Trang chủ
  • Top 400 thương hiệu giá trị nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Top 400 thương hiệu giá trị nhất thế giới
0_Viettel-lot-vao-top-400.jpg

Viettel vào top 400 thương hiệu giá trị nhất thế giới

06-02-2020

Viettel tăng 126 hạng trong danh sách các thương hiệu lớn nhất thế giới theo công bố của Brand Finance.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ