• Trang chủ
  • Torrent client - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Torrent client
0_kyluc-vn_Top-100-Doanh-nhan-thanh-dat-khong-bang-c.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 13: Lập trình viên Bram Cohen, nhà phát triển BitTorrent

10-07-2018

(Kỷ lục - VietKings) BitTorrent là một công ty phần mềm hàng đầu với torrent client nhanh nhất và đồng bộ và chia sẻ phần mềm cho Mac, Windows, Linux, iOS và Android.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ