• Trang chủ
  • Tp. hcm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tp. hcm
0_kyluc-vn_VietKings_Nuoc-cham-Nam-Duong_quangcao.jpg

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 64 Liên hiệp HTX Thương Mại TP. HCM- Xí Nghiệp nước chấm Nam Dương

31-01-2019

(BESTVIETNAM - VIETKINGS) Nam Dương là một trong những xí nghiệp nước chấm lâu năm, đồng thời là thương hiệu quen thuộc của nhiều thế hệ người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ