• Trang chủ
  • Trường đại học báo chí lâu đời nhất trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường đại học báo chí lâu đời nhất trên thế giới
0_3010d.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.255] - Cambridge University Press (Anh): Nhà xuất bản báo chí lâu đời nhất trên thế giới

30-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cambridge University Press, Anh là nhà xuất bản báo chí lâu đời nhất trên thế giới. Cambridge University Press xuất bản hơn 50.000 đầu sách của các tác giả từ hơn 100 quốc gia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ