• Trang chủ
  • Trường đại học lâu đời nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường đại học lâu đời nhất thế giới
0_164c.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.119] - University of Oxford (Anh): Trường đại học bảo tàng lâu đời nhất và đại học báo chí lớn nhất thế giới

16-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) University of Oxford, Anh là trường đại học bảo tàng lâu đời nhất và đại học báo chí lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ