• Trang chủ
  • Trường cao đẳng cộng đồng cà mau - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường cao đẳng cộng đồng cà mau
0_nien-lich_wowtime-truong-cao-dang-cong-dong-ca-mau.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 14 năm ngày thành lập Trường CĐ cộng đồng Cà Mau (20/09/2007 - 20/09/2021)

19-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 5986/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 09 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ