• Trang chủ
  • Trường mầm non - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường mầm non
0_1589540332-100.jpg

Trường mầm non vùng cao Việt Nam lọt top 10 kiến trúc ấn tượng thế giới

16-05-2020

Vừa hiện đại, vừa giữ được bản sắc của địa phương, trường mầm non vùng núi Tây Bắc được The Guardian xếp hạng top 10 kiến trúc ấn tượng nhất thế giới đầu năm 2020.V

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ