• Trang chủ
  • Trường sa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường sa
0_thumb-gts.png

VIETKINGS - KYLUC.TV: Nhiếp ảnh gia - Kỷ lục gia Giản Thanh Sơn tổ chức triển lãm ảnh cá nhân, ra mắt sách 'Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam'

07-10-2019

KYLUC.TV - Vào sáng ngày 4/10/2019, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đã tổ chức buổi triển lãm ảnh cá nhân và ra mắt sách "Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam".

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ