• Trang chủ
  • Trần đặng đăng khoa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trần đặng đăng khoa
0_Tran-Dang-Dang-Khoa-phuot-bang-xe-may.jpg

9 dấu ấn trong 100 ngày đầu vòng quanh thế giới của phượt thủ Việt

03-12-2018

Trần Đặng Đăng Khoa là người Việt Nam đầu tiên thực hiện hành trình đi vòng quanh thế giới bằng xe máy.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ