• Trang chủ
  • Trần hoàng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trần hoàng
0_CSRUni-MOU.JPG

Ra mắt Thư viện Điển cứu Thế giới về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - CSR Universal Library

10-06-2017

(Kyluc.vn) Thư viện điển cứu CSR.Universal.Org được thành lập bởi 6 thành viên sáng lập và điều hành dự án.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ