• Trang chủ
  • Trữ lượng khí iran - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trữ lượng khí iran
0_182z29.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.82] - South Pars/North Dome (Iran - Qatar): Vùng khí tự nhiên lớn nhất thế giới

20-02-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) South Pars/North Dome, Iran - Qatar là vùng khí tự nhiên lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ