• Trang chủ
  • Trung tâm mua sắm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trung tâm mua sắm
0_123b.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.98] - New South China Mall (Trung Quốc): Trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới tính theo tổng diện tích cho thuê

14-03-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) South China Mall, Trung Quốc là trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới tính theo tổng diện tích cho thuê.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ