• Trang chủ
  • Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia pháp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia pháp
0_kyluc-vn_Top-100-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-noi-tien(3).jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.64 Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Paris, Pháp

04-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (Centre National de la Recherche Scientifique), gọi tắt là CNRS là cơ quan nghiên cứu thuộc chính phủ lớn nhất tại Pháp và là cơ sở nghiên cứu khoa học cơ bản lớn nhất ở châu Âu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ