• Trang chủ
  • Tuabin gió - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tuabin gió
0_295n.jpg

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Á (ASRI) – P46 - Goldwind (Trung Quốc): Nhà sản xuất tuabin gió lớn nhất châu Á tính theo công suất

29-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Goldwind, Trung Quốc là nhà sản xuất tuabin gió lớn nhất châu Á với công suất tổng đạt 8.25 Gigawatt.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ