• Trang chủ
  • Tuyết nhân tạo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tuyết nhân tạo
0_148937695373107-tuyet-giua-sai-gon3.jpg

"Thị trấn tuyết" lớn nhất Đông Nam Á đẹp như châu Âu giữa Sài Gòn

13-03-2017

Du khách sẽ được nghịch tuyết, trải nghiệm thời tiết băng giá như ở những vùng Bắc cực, Nam cực của trái đất.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ